รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง

ไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2. นักโภชนาการ 1 อัตรา

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนอน คสล. ๒ ชั้้น ๑ หลัง

ไทย

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนอน คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
เอกสารแนบ๑  คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ไทย

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ประกาศสอบราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

ไทย

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
คลิกที่นี่