รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง

ไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2. นักโภชนาการ 1 อัตรา